joinDOTA MLG Pro League Season 2 2980

joinDOTA MLG Pro League Season 2 / 1428534340 / Patch 6.83


On 27 April 2015 lasting 22:21

Vega Squadron (Vega) Vega Squadron Elo32 shift: -15.230
Hero Player Level Kills Deaths Assists GPM XPM TD HD HH EGG GS Skills
Phantom Lancer 9pasha 25 7 6 6 209 295 539 4677 15 3749 5385 Attribute Bonus Attribute Bonus Doppelganger Doppelganger Doppelganger Phantom Rush Phantom Rush  
Rubick CeMaTheSlayeR 18 3 6 6 111 182 0 2751 0 257 6170 Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Spell Steal Attribute Bonus Attribute Bonus  
Chen goddam 15 1 8 9 73 83 218 2289 1972 1129 900 Penitence Penitence  
Storm Spirit No[o]ne- 25 12 10 5 191 216 88 5699 823 1031 6000 Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus  
Beastmaster Mag 19 2 7 9 155 213 772 3399 0 413 9075 Wild Axes Attribute Bonus Primal Roar Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus  
-Ninjas-in-Pyjamas- (NiP) -Ninjas-in-Pyjamas- Elo32 shift: 15.230
Hero Player Level Kills Deaths Assists GPM XPM TD HD HH EGG GS Skills
Phoenix Handsken 22 3 4 20 143 258 0 4876 1371 2958 6175 Attribute Bonus Supernova Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus  
Queen of Pain Limmp 25 7 3 18 242 275 1194 7886 0 7245 6525 Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus  
Juggernaut Era 25 14 3 9 397 236 7662 9518 0 11328 12625 Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Blade Fury Blade Fury Blade Fury  
Lion Sealkid 16 6 8 9 110 145 0 1712 0 1936 3900 Hex Hex Hex Attribute Bonus Finger of Death  
Magnus jonassomfan 23 5 8 12 211 268 64 3441 0 5996 5350 Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus Attribute Bonus